Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

Vereniging PEL

:: profiel

Lokale woonconsumenten organisatie voor woningzoekenden, huurders, krakers, eigenaar-bewoners goedkope koopwoning enz. en organisatie voor mensen met weinig geld, bijvoorbeeld bijstandsuitkering, WW, WAO/WIA, WAJONG, IOAW,IOAZ, WWIK, mensen met gesubsidieerd werk, flexwerkers, nul-uren contracten, werken met behoud van uitkering, loondispensatie enz.
Name: Vereniging PEL <verpel@wanadoo.nl>

Age: 43 Years Old (1/30/1978)
Location: Netherlands

Dislikes
  • huisjesmelkers
  • gezinsfundamentalisten
  • reli-fascisten
  • sloopbeleid gemeenten en woningcorporaties
  • uitverkoop huurwoningen