Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

Friday the 21st of August 2009

08:14:06 PM (4257 days, 7h, 33min ago)

De Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en de schuldsanering: een praktijkgeval

  • Stemming:
secretaris PEL vrijdag 21 augustus 12:57

De GKB Friesland en schuldsanering: Een praktijkgeval:  2 mensen wonen samen, ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap. Ik noem ze A en B. A heeft inkomsten B niet. Ze leven samen van de inkomsten van A. Zowel A als B hebben schulden. Ze melden zich samen aan bij de GKB voor een schuldsaneringstraject. Na wel 5 maanden wachten wordt B geaccepteerd voor een schuldsaneringstraject maar A niet omdat deze geen inkomsten heeft... Formeel klopt dat wel want A en B zijn niet verantwoordelijk voor elkaars schulden maar klantvriendelijk is dit niet. Ik zie namelijk niet in dat het op gezamenlijk verzoek niet mogelijk zou zijn om dit te regelen door een kleine overeenkomst tussen A en B enerzijds en de GKB anderzijds waarin wordt afgesproken dat A en B wel verantwoordelijk zijn voor elkaars schulden tijdens het trajec maar daar wilde de GKB niet van horen. Ook een toen door A en B voorgestelde oplossing om dan maar een geregistreerd partnerschap aan te gaan werd van de hand gewezen. Hoewel de GKB daarover uiteraard niets heeft te vertellen. De GKB vond: men moest maar uit elkaar gaan want dan kon A bijstand aanvragen en ook in een schuldsaneringstraject...Deze oplossing werd uiteraard door A en B van de hand gewezen. Daar A en B van hetzelfde geslacht zijn is getracht na te gaan of de GKB in een man/vrouw situatie bij gelijke omstandigheden (ook ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap) handelt.. Speelt dan hetzelfde formele argument een rol? We kregen een paar reacties maar die waren tegenstrijdig: soms werden in dezelfde omstandigheden beiden wel in traject genomen en soms niet... Niet onvermeld mag blijven dat in dit geval A die schuldsanering werd geweigerd recht had op voorlopige teruggave Inkomstenbelasting (algemene heffingskorting) als zijnde de minstverdienende partner. Maar volgens de GKB waren dat geen inkomsten (hoewel uiteraard wel geld) en ook dat argument om A ook in traject te nemen mocht niet baten. Ondanks dat had de GKB de Belastingdienst benaderd en liet de belastingteruggave van A doodleuk aan de GKB uitbetalen... Het lijkt mij van tweeen een: ofwel de GBK krijgt ook dit geld en neemt A ook in traject ofwel de GKB weigert A en blijft van deze IB-teruggave af omdat deze A toekomt. In het laatste geval echter dreigde de GKB ook B uit het traject te gooien... In feite een soort chantage. Samengevat: dit soort praktijken vormen het ware gezicht van de GKB ondanks alle mooie verhalen in de stukken over schuldsanering zoals de commissie Welzijn gepresenteerd krijgt. secr. PEL

27 reactie(s).

There are no comments to this entry.

Post New Comment

No Smilies More Smilies »