Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

Tuesday the 26th of August 2008

05:37:31 PM (4617 days, 10h, 15min ago)

Overschot koophuizen remt nieuwbouw sociale huurwoningen

Makelaar Germeraad: in Grou staan 131 woningen te koop
 
Dit komt zo niet goed. Makelaar Anton Germeraad uit Stiens vindt dat provincie en de gemeenten in Friesland de woningbouwproductie kritisch onder de loep moeten leggen en tot actie moeten overgaan. Germeraad: 'Hier en daar hoor je nog wel optimistische geluiden, maar ik ga liever uit van de feiten. In Grou staan 131 woningen te koop, dat was vorig jaar nog nul. In Stiens staan 90 woningen te koop. In Leeuwarden 1250. Ik begrijp niet waar dat optimisme van sommingen op gebaseerd is. Een woning boven de 2,5 ton? Dan heb je in Leeuwarden keus uit 400.'

Volgens Germeraad zijn dit in vergelijking met enkele jaren geleden verontrustende cijfers. 'In geloof dat de gemeente Leeuwarden de noodzaak van bijstelling inmiddels erkent. Het gebied tussen de spoorlijn naar Heerenveen en de Overijsselsestraatweg bij Goutum zal de eerste 10 jaar niet worden bebouwd. Dit ambitieniveau lijkt al te zijn bijgesteld. Ik denk dat de gemeenteraad rekening moet houden met een voorstel van het college waarin een deel van de grondexploitatie moet worden afgeboekt.'

Volgens Germeraad moet gedeputeerde Andriesen ingrijpen. 'Er wordt nu een symposium voorbereid over de gevolgen van de krimp van de bevolking in noordwest Friesland. Alles goed en aardig, maar wachten is geen optie meer.'
 
Datum: Dinsdag, 26 Augustus 2008
 
REACTIE: Dit betekent dat er ook niets terecht komt van de optie: de corporaties gaan 2 tot 3 koophuizen bouwen in het weiland (als ze dat al zouden willen) om daarmee de onrendabele top van 1 huurwoning weg te werken zodat die woning qua aanvangshuur onder de hoge (gezinnen) of lage (kleine huishoudens) aftoppingsgrens blijft voor huurtoeslag.
Want als een corporatie nieuwe koophuizen bouwt in de meest gewilde prijsklasse voor nieuwbouw-koop, dan nog zijn er veel te veel aangeboden koophuizen op de markt in Leeuwarden en omgeving. Zo'n huis dan maar Te Woon aanbieden? Dwz. je kunt kopen of huren naar eigen keuze. De huurprijs zal dan boven die aftoppingsgrenzen liggen waardoor alleen in uitzonderlijke gevallen huurtoeslag verkregen kan worden of zelfs helemaal niet, als de huur ligt boven het absolute maximum voor huurtoeslag.
Kortom: indirect leidt het grote aantal koophuizen op de markt ook tot de onmogelijkheid om sociale huurwoningen nieuw bij te bouwen. Daarom is een sloopverbod nu absoluut noodzakelijk.
 
Vraag is hoe dat moet. Dat kan als volgt: de Raad neemt een Verordening aan waarin een önttrekkingsvergunning" ook noodzakelijk is als een corporatie een blok huizen wil slopen. Als een corporatie een sloopaanvraag indient en voldoet aan een aantal niet meer dan technische voorwaarden, zijn B&W gehouden die sloopvergunning te verlenen. Is daarnaast een Onttrekkingsvergunning vereist, dan kunnen B&W tevens een volkshuisvestelijke afweging maken: weegt het belang van de corporatie op tegen het volkshuisvestingsbelang? Zo niet, geen Onttrekkingsvergunning en dus geen sloop.
Probleem is dat hiervoor absoluut de politieke wil noch bij de Raad noch bij B&W te vinden is.
Er was dan wel een motie van PAL/GL plus PvdA bij de behandeling van het Woonplan aangenomen, die compensatie voorschrijft voor elke gesloopte sociale huurwoning (zie verder de PEL-website) maar is deze in de praktijk uitvoerbaar?
Zoals het nu gaat, zie ik daar weinig van terecht komen.
 
secr.PEL
23 reactie(s).

There are no comments to this entry.

Post New Comment

No Smilies More Smilies »