Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

Sunday the 23rd of March 2008

02:51:30 PM (4773 days, 13h, 47min ago)

Ervaringsdeskundigen gezocht over problemen met re-integratie, werken met behoud van uitkering enz.

  • Stemming:
Leeuwarden, 12/3/2008
 
OPROEP: ERVARINGSDESKUNDIGEN GEZOCHT!
 
Beste mensen,
 
het is de bedoeling dat het PEL op MAANDAGAVOND 28 APRIL A.S. een avond houdt over de ervaringen van mensen met de bijstandsuitkering, ervaringen met Sociale Zaken (vooral met de soos van Leeuwarden), re-integratietrajecten, werken met behoud van uitkering, de WerkAcademie van de soos Leeuwarden enz. 
Avondvoorzitter is Pyt van der Galien, voorzitter van het PEL.
 
Ons voorlopig programma ziet er ongeveer als volgt uit:
 
Voor de pauze drie sprekers:
 
Advocaat Arno van Deuzen van ABVAKABO FNV over "werken met behoud van uitkering".
Hij heeft voor een van zijn clienten hierover een rechtszaak lopen.
Theo Veenboer van de Amsterdamse Bijstandsbond over hun ervaringen vanuit de praktij in Amsterdam.
Rinse Visser, raadslid voor de NCPN in Lemmer, die tevens al jaren een spreekuur houdt voor o.a. mensen met bijstandsproblemen enz. Na elke spreker is er voor de zaal kort de gelegenheid op hun verhaal te reageren of vragen te stellen.
 
Voor na de pauze zoeken we DRIE mensen die elk in vijf minuten iets willen vertellen die avond over hun ervaringen met Sociale Zaken, de bijstand, de reintegratiebedrijven, de Leeuwarder WerkAcademie enz.
 
Het kan bv. gaan over de problemen bij het aanvragen van bijstand, over een "traject" wat nergens toe leidt, over moeten werken met behoud van uitkering omdat je anders zwaar gekort wordt op je uitkering enz. enz.
Het moet wel gaan over RECENTE ervaringen, liefst niet ouder dan 1 jaar geleden.
 
Het is de bedoeling dat het "deskundigenpanel" en/of de zaal hierop kan reageren, vragen kan stellen enz. Het deskundigenpanel wordt gevormd door de 3 sprekers van voor de pauze. De zaal kan ook vragen stellen aan dit panel, op elkaar reageren enz. 
 
HEB JE BELANGSTELLING EN WIL JE JE VERHAAL IN HET OPENBAAR VERTELLEN, STUUR DAN EVEN EEN E-MAILTJE NAAR verpel@wanadoo.nl Bellen kan ook: 058-2671636
 
INTERVIEW MET TV VERSLAGGEVER RONNIE PORTE VAN OMROP FRYSLAN:
 
Ronnie Porte wil een TV-reportage maken over bovengenoemde zaken en zoekt mensen waarmee hij een interview kan houden. Ook wil hij op de avond zelf wat opnamen maken. Naar we begrepen hebben, verwerkt hij dan interviews en wat opnamen op de avond zelf tot een TV-reportage voor Omrop Fryslan.
Het interview kan bij de mensen thuis en je hoeft niet beslist Fries te kunnen spreken.
 
HEB JE BELANGSTELLING VOOR EEN INTERVIEW MET RONNIE PORTE, stuur ook dan een e-mail naar verpel@wanadoo.nl
Wij sluiten dit daarna kort met Ronnie Porte. Ons bellen kan ook: 058-2671636
 
Beide kan natuurlijk ook: die avond iets vertellen EN een interview doen met Ronnie Porte. Geef dat s.v.p. even duidelijk aan als je reageert.
 
Verzoek: Weet je andere mensen die wellicht iets willen vertellen over hun ervaringen, geef dan s.v.p. ons e-mail adres en telefoonnummer aan hen met de vraag of ze contact met ons willen opnemen!
 
secretaris Vereniging P.E.L.
22 reactie(s).

There are no comments to this entry.

Post New Comment

No Smilies More Smilies »