Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

Monday the 18th of November 2013

02:26:43 AM (2708 days, 1h, 14min ago)

Nieuwe manier gemeente om af te rekenen met kritiek?

  • Stemming:
De gemeente Leeuwarden lijkt een nieuwe manier gevonden te hebben om al te kritische leden van de Cliƫntenraad Werk en Inkomen (CR) het zwijgen op te leggen. Op 31 oktober j.l. ging dat als volgt: de vergadering was al afgelopen. Was geen al te prettige vergadering, vooral toen het ging over het project Klant in Zicht van de gemeente, met volgens mensen in de CR nogal stigmatiserende conclusies die in feite niet uit de beantwoording van de vragen getrokken konden worden. Om het over privacy-schendende vragen maar te zwijgen. Na afloop van de vergadering liet een van de leden van de CR zich bezorgd uit tegenover een ander lid van de CR en merkte op "Het zou me niet verbazen dat op een of andere dag een ambtenaar of een wethouder door een verdwaalde kogel zou worden geraakt." HIj zei dat omdat hij zich grote zorgen maakte over de gevolgen van de steeds verdergaande maatregelen in de WWB, de criminalisering en stigmatisering van mensen met een bijstandsuitkering door een deel van de pers en op internet ed. Er wordt daar haat gepredikt, waardoor juist mensen in de bijstand zich bedreigd kunnen gaan voelen. En hij zei dit omdat hij constateerde dat de tegenstellingen in de maatschappij tussen rijk en arm en zij die (nog) betaald werk hebben en zij die dit niet (meer) hebben, steeds groter worden. Hij was van mening dat dit leidde tot maatschappelijke onrust. De gewraakte uitspraak werd door waarschijnlijk een ambtenaar half opgevangen (er stond geen ambtenaar bij het gesprek zelf) die dit meteen vertaalde als zijnde een bedreiging van de ambtenaren, dit doorspeelde naar zijn of haar superieuren, richting wethouder en B&W waarop ruim een week nadien betrokkene een aangetekende brief ontving, met daarin voorgoed (!) een toegangsverbod tot het stadhuis, terwijl bovendien aangifte werd gedaan bij de politie... Nu vinden tegenwoordig ambtenaren al erg snel dat ze bedreigd worden: zelfs als een zich onzeker voelende klant van Sociale Zaken iemand meeneemt als hij of zij door de soos wordt opgeroepen, wordt dat gezien als "een bedreiging". Kennelijk hebben sommigen daar een slecht geweten over alle maatregelen die ze uitvoeren. In werkelijkheid zijn het de soosklanten die zich voortdurend bedreigd voelen in hun bestaanszekerheid en zich afvragen: wat staat me nu weer te wachten bij de soos, als er een brief komt of men "op gesprek" moet komen. Wordt mijn uitkering gekort? Moet ik dwangarbeid (pardon: een Tegenprestatie) verrichten? Staat de gewraakte en onjuist opgevangen uitspraak compleet los van de realiteit? Ik ben bang van niet: het kan op een kwade dag door alle maatregelen van de overheid tegenover mensen met een bijstandsuitkering door een opeenstapeling van ellende (schulden doordat uitkering gekort werd of ingetrokken, huisuitzetting wegens opgelopen huurschuld enz. enz.) gebeuren dat bij iemand alle stoppen doorslaan en er rare dingen gebeuren. Zo moet ik nog wel eens denken aan (jaren geleden) die man in Rotterdam die het NOS-journaal haalde omdat hij het gebouw van het UWV in de brand had gestoken. Het leek op een wanhoopsdaad. Natuurlijk: helemaal fout en afkeurenswaardig en hij zal wel een forse gevangenisstraf gekregen hebben, maar ik vraag me wel eens af: wat ging aan die daad vooraf? Wat dreef hem hier toe? Wat was de voorgeschiedenis? Zo ken ik ook iemand die al 5 jaar bezig is met processen voeren tegen het CIZ om de hoogte van het PGB (Persoons Gebonden Budget) en elke keer als betrokkene dat "dreigt" te winnen, verzint het CIZ weer nieuwe juridische trucjes. Terwijl betrokkene psychisch erg kwetsbaar is en dat PGB niet voor niets ooit kreeg. Maar voorlopig heeft de gemeente Leeuwarden het voor elkaar: heb je in de CR teveel kritiek, dan gaat men "zoeken" om iemand ergens op te kunnen pakken... Weer eentje met teveel kritiek de mond gesnoerd...
22 reactie(s).

There are no comments to this entry.

Post New Comment

No Smilies More Smilies »